İmplant Tedavisi

implant nedir ?

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacıyla yerleştirilen, bir süre sonra kemik dokusuyla kaynaşan, doğal bir diş gibi iş görebilen, uygun maddeden yapılmış diş köklerine implant diyoruz.

uygulama alanları

Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarının tümünde implant uygulanabilir.

 

implant diğer köprü ve protezlere göre çok daha iyi çiğneme fonksiyonu sağlarlar. Estetik ve dayanıklılık bakımından da oldukça üstündürler. Sizi hareketli protez kullanma zorunluluğundan ve zorluğundan kurtarır, implant bu bakımdan daha önceden hareketli protez kullanan kişilerin özgüveninin geri kazanılmasına yardımcı olur. Çene kemiği erimeleri implant sayesinde azalır. Dogal Dişlerin aşındırılıp köprü yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Dişeti ve kemiği desteklediği için köprü protezlere oranla daha doğal ve estetik sonuç verir. İmplant sayesinde Daha sağlıklı ve dengeli beslenme sağlanır.
En büyük dezavantajı yanlış ve yetersiz uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek komplikasyonlardır. Enfeksiyon ve bununla beraber hem vidalı dişin hem de etrafındaki sağlıklı kemik dokusunun kaybedilmesiyle sonuçlanabilir implant köprü protezlere göre daha maliyetlidir, ancak birkaç sene öncesine göre maliyetleri makul düzeylere düşmüştür. Cerrahi uygulamadan sonra bazı zorlu vakalarda bir takım ağrılar, şişlikler, morarmalar olabilmektedir. Ancak hepsi zamanla geçecek sıkıntılardır. Yanlış endikasyonlar ve yeterli bilgi birikim ve tecrübeyle yapılamayan implat tedavileri özellikle de estetik açıdan dezavantaja dönüşebilir.
implant cerrahisinde ileri cerrahi teknikleri kullanabilmek için; cerrahi fizyodispanser, cerrahi piezo cihazı, PRF cihazı, sert ve yumuşak doku lazeri, sert ve yumuşak doku greftleri, ileri cerrahi teknik uygulama el aletleri,dental tomografik görüntüleme sistemleri ve bilgisayarlı cad-cam sistemlerinden faydalanıyoruz.
Başarı için steril çalışma esastır. implant maksimum hijyen koşullarında yapılmalıdır. Başarıda bilgi, beceri, deneyim önemlidir. implant ta başarının en önemli ayağı bizzat implantı uygulayan ve üstüne diş protezini yapan hekimlerdir. Tüm teknolojik olanaklardan faydalanmak gerekir. Klinik ortamda her türlü teknolojik cihaz, ekip ve ekipman olmalıdır. Deneyimli yetişmiş diş hekimi yardımcı personellerinin olduğu koşullarda implant başarısı da artar. implant başarısında hastanın da rolü vardır. Hastanın ağız hijyenine dikkat etmesi, ilaçlarını düzenli kullanması, hekimin uyarılarına ve önerilerine uyması başarıyı arttıran faktördür. Aksi takdirde vidalı diş çevresindeki kemik dokusunda enfeksiyon gelişebilir.